Tag Archive: poetry

Intertwined

Resounding echo inside the chambers kept hidden, unspoken Palm to palm fingers in between afraid to stay, afraid to cling yet afraid to fade and try to stay always will Advertisements

Pagdampi

Nagumpisa sa simpleng pag dampi ng ating mga palad at ngiti ng mga labi hanggang sa inasam na sa aki’y manatili iyong ulong pagod na aking pinawi Maaring isa lamang ako sa iyong… Continue reading

Unravel the Ramble

Reaching you seems far But reading through you Cuts the distance at par Wondering where to head To ramble the right words and be led Me to you, and you to me, To… Continue reading

Too Young

Because I am too young to be in love. Too young to be committed to one.  I cannot promise to give my all, because I do not know what all I could give.… Continue reading

Hakbang Ibig

Ako’y nagmahal, Ako’y umibig, At ako’y ipinagpalit. Paminsa’y iniisip, kung sino o ano ang humigit, sa naramdamang pagibig. Pinaasa, ginamit, inibig, Ng isang lalaking, mataas ang panaginip. Noong una’y puno ng galit, Ngunit… Continue reading

Fly Out (Interactive Poetry)

Since I participated with Thoughts from A Rambling Psyche (interactive poetry), here is my take with the three words he gave (Fly, River, Time). Day and Night, I try to hide, In that flowing… Continue reading

Mind Depth

It’s amazing how our dreams play with our minds. You wake up in the day, thinking what you dreamt, just last night. Was it real? Could it be real? That I cannot define.… Continue reading

Foolish

Because all the way I thought I have freed myself from my infatuation of you, There you came back and I came rushing back to you. Back to you when I knew. that… Continue reading

Maling Paguugnay

Minsan, may mga bagay na nakakaduwag lang, Mga bagay na nakakadaga ng puso. isang tingin pa lang, Tipong mapapaatras ka na. Lakas ng tibok. dub dub dub dub dub. Nakakatakot rin naman kasi.… Continue reading