Isang Tingin

Nakakatawa na kung paano mo nababasa sa mga mata ng kapwa babae na may  pagtingin at lingid sa kanyang kaalaman; na sa kung paano hanapin ng kanyang titig, at ang pagnanais na mabigyang pansin…

ngunit siya, na may pagtingin,
siya na turing ay kaibigan, ay hindi mulat sa katotohanang may nararamdaman.

Ikaw, na nakakapansin,
Ikaw, na minsa’y nasa kahambing na sapatos,
Ikaw, na ilang ulit nang sumubok umibig,
Iyo bang babanggitin?
Iyo bang bibigyang ilaw sa kanyang pagiisip,
Na baka “siya” na tinuturing na kaibigan, tropa at wala nang hihigit pa sa kainuman,
Na “siya” ay may nararamdaman, bagamat hindi pa lubusang naiintindihan…

Iyo bang isasambit?
Iyo bang tutulungan mulatin?
O susubukan mong ikubli ang katotohanang ilang ulit mong natatanaw sa tuwinang “siya” ay tititig?

PS. A woman would probably know what the other woman really feels, yet sometimes, the other is unaware of.

Advertisements