Monthly Archive: September, 2015

Yapak

Yapak Dahan dahang inilalapat ang bawat hakbang sa marurupok na balat na siyang kinatatakutang mabiyak, o di kaya’y maputol ang napaka nipis na lubid na siyang humahawak, sa kung anumang ugnayan ang sa… Continue reading

Sunday Thought: True Identity

Based from experience, there have been couple of times when I have asked myself who am I really? Or what type of person am I? To be honest, it really is tough to… Continue reading